Jogszabályok

1995. évi CXIX. törvény – Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény (Dmtv.)

2001. évi CVIII. törvény – Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény (Ekertv.)

2008. évi XLVIII törvény – Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény (Grt.)

2008. évi XLVII. törvény – Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény;

2011. évi CXII. törvény – Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (Infotv.)